Modlitwy

Duchowa Adopcja Powołań

Zachęcamy do podjęcia zobowiązania do codziennej modlitwy  w intencji rozeznającego powołanie. W intencji wszystkich podejmujących się tego dzieła zostanie odprawiona Msza Święta. Duchową Adopcję Powołań wypełniamy poprzez codzienną modlitwę następującymi słowami:

Panie Jezu Chryste,
który natchnąłeś serce bł. Jose do mężnego wyznawania wiary,
przez wstawiennictwo tego młodego meksykańskiego męczennika,
zawierzam Ci dziś serce i drogę tego,
kogo powołujesz do swojej służby w Towarzystwie Chrystusowym.
Proszę Cię, Panie, o dar odwagi i męstwa w podejmowaniu decyzji.
Spraw, by jak bł. Jose potrafił mądrze i zgodnie z Twoją wolą iść przez życie,
niosąc światu i ludziom prawdę o Twoim królowaniu i Twojej miłości.
Niech ufność swą pokłada w Najświętszym Sercu Twoim.
Niech życiem swym wyznaje: Viva Cristo Rey! Niech żyje Chrystus Król!
Ojcze nasz…
Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu samemu, niech będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Nowenna o powołania za przyczyną Sł.B. kard. Augusta Hlonda


Modlitwa św. Jana Pawła II o nowe powołania

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami.

Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoja Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości.

Spraw, by - odpowiadając na Twoje wołanie - przedłużali, tu na ziemi, Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne - Kościół i byli solą ziemi i światłością świata. Amen.


Modlitwa o rozeznanie powołania

Boże, przenikasz i znasz mnie. Stworzyłeś mnie dla szczęścia, pomóż mi je odnaleźć. Ukaż mi moją drogę życia. Spraw, abym wybrał to, co dla mnie zamierzyłeś jeszcze w łonie mej matki. Chcę być Tobie posłuszny we wszystkim. Pójdę, gdzie mnie poślesz. Ufam Tobie, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mojego dobra. Prowadź mnie po Twoich ścieżkach. Amen.


Modlitwa o poznanie woli Boga

O Jezu, Dobry Pasterzu, Ty w nieskończonej miłości powiedziałeś: „Pójdź za Mną, naśladuj mnie!”. Proszę, naucz mnie rozpoznawać swoje powołanie życiowe i pozwól je dobrze realizować na Twoją chwałę, pożytek ludzi, wiernie i z radością. Amen.

 


Modlitwa o nowe powołania

Prosimy Cię Panie, poślij, robotników na Twoje żniwo, aby zawsze zachowywano przykazania Twojego Jednorodzonego Syna i wszędzie odnawiano Jego ofiarę.

Prosimy Cię Panie, wejrzyj łaskawie na modlitwy nasze i spraw, aby coraz liczniejsi byli szafarze Twoich tajemnic i zawsze trwali w Twojej miłości.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby łaska., o którą prosimy, dodała nam siły i aby wybrani przez Ciebie słudzy odkupienia z czystym sercem służyli Twojej nieskończonej miłości. Przez Chrystusa, Pan naszego. Amen.

 


Codzienna modlitwa o powołania

Panie Jezu, który powołujesz tego, kogo chcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą.

 Ty, który swoimi słowami oświecałeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie.

Ty, który wspierałeś powołanych w ich trudnościach, pomóż przezwyciężyć nasze trudności młodzieży współczesnej. A jeśli powołujesz któregoś z nas, aby poświęcić go w całości dla siebie, niech od samego początku Twa miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać aż do końca. I tak niech się stanie.

Amen.

 


Modlitwa do Ducha Świętego o nowe powołania

Duchu Święty, Duchu Miłości,

Dziękujemy Ci za powołania kapłańskie i zakonne,

które ubogaciły Kościół Chrystusowy.

 

Prosimy Cię wejrzyj na Twój lud,

który szczególnie dziś potrzebuje

 świętych kapłanów jako wiernych świadków miłości Boga względem każdego człowieka.

Wejrzyj na Kościół odczuwający konieczność osób zakonnych,

 aby ukazywały radość płynącą z życia wyłącznie dla spraw Ojca.

 

Duchu Święty, Duchu Życia,

to Ty otwierasz serca na Boże wołanie.

Uczyń otwartymi serca i umysły

młodych dziewcząt i chłopców,

by usłyszeli Boży głos,

proponujący im pełnię życia w służbie Ewangelii

i przynoszący niezawodną nadzieję bycia z Tobą.

Amen.

 

 


Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów na calym świecie

Duchu Święty, Duchu Mądrości prowadź kapłanów; Duchu Święty, Duchu światłości oświecaj kapłanów; Duchu Święty, Duchu Czystości uświęcaj kapłanów; Duchu Święty, Duchu Mocy wspieraj kapłanów; Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca; by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie; ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen


Modlitwa do Matki Bożej Łaskawej, Matki i wychowawczyni powołań

O Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, Ty wiesz, jak bardzo świat potrzebuje kapłanów i dusz Bogu poświęcoenych. W ciagu wieków kierowałaś swoje zaproszenie do szlachetnych dusz, by podjęły dar powołania; zechciej równiez dzisiaj, o Maryjo, nadal wzbudzać w gorących sercach ludzi młodych wielką miłość do Jezusa i do dusz; wspomagaj ich, by poświecili swe życie dla rozszerzania królestwa Bożego. Bądź z tymi Twoimi dziećmi i wspieraj ich na drogach życia, aby pozostali wiernymi otrzymanej łasce i całkowicie oddanymi na służbę Kościoła i braciom.

Przyjmij, o Matko, to nasze błaganie i spraw, byśmy również i my sami poprzez modlitwę, ofiarę i świadectwo życia, mogli stać się współpracownikami w bezcennej łasce Bożego powołania. AMEN.


Modlitwa do Matki Bożej o nowe powołania

Królowo Apostołów, Matko Kapłanów,

Ty, której modlitwa wyjednała taką siłę Apostołom Chrystusa,

że oni, biedni galilejscy rybacy, nawracali potężny pogański świat, uproś także i u nas w Polsce wiele powołań kapłańskich i misyjnych. Daj, abyśmy pamiętali w naszych modlitwach i ofiarach o apostolskiej pracy misjonarzy.

Jak kiedyś Polska nawracała sąsiednie kraje słowem św. Wojciecha i św. Jacka, tak i dziś niech nie braknie wśród nas gorliwych apostołów, gotowych głosić Chrystusa na polskiej ziemi i po całym świecie. Amen

 


Modlitwa Brata Rogera z Taize do Ducha Świetęgo, by mówić "TAK"

Duchu Święty, to prawda, że nikomu nie przychodzi łatwo przez całe życie dochować wierności wypowiedzianemu kiedyś "tak", Ty jednak przychodzisz rozpalić we mnie ognisko światła. Rozjaśniasz wątpliwości i wahania w chwilach, kiedy "tak" i "nie" ścierają się ze sobą.Duchu Święty, pomagasz mi godzić się z moimi ograniczeniami. Jeśli coś we mnie jest słabego, przyjdź, aby to odmienić.I oto doszliśmy do odważnego powiedzenia "tak", które poprowadzi nas bardzo daleko.To "tak" jest przejrzystą ufnością.To "tak"jest miłością większą niż wszystkie inne. Amen.


Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i daj mi siłę i moc, bym mógł wytrwale pójść za Tobą. Jeśli taka Twoja wola, bym jako kapłan lub brat zakonny służył Polakom na emigracji – poślij mnie! Amen.