Powołanie

Powołanie to jest to wszystko, co nie jest moja wolą. Powołany przez Boga prowadzony jest przez Niego ze znakiem Bożym, jak lampą nad głową. Powołany przez Boga jest człowiekiem, od którego Bóg najwięcej wymaga. Być powołanym przez Boga - to być człowiekiem powołanym do miłości heroicznej, bezinterersownej. Powołanie to nie przywilej - to odpowiedzialność i obowiązek. Bóg powołuje, by służyć z miłości drugim; służyć tym, których człowiek uważa za oststnich. O powołanie trzeba dbać jak o dziecko, żeby nie zaziębiło się, nie wyleciało z kołyski, nie rozbiło, nie uciekło. Nie można powołać się samemu. Powołania można nie chcieć, ale trzeba się na nie zgodzić. Może ono być sprzeczne z moja wolą. Jest to wola Boga."

(ks. Jan Twardowski)

I Ty powiedz Bogu tak!

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić, abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz. Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i daj mi siłę i moc, bym mógł wytrwale pójść za Tobą. Jeśli taka Twoja wola, bym jako kapłan lub brat zakonny służył Polakom na emigracji – poślij mnie! Amen.