2021.12.30 – Nowy plakat duszpasterstwa powołań na rok 2022