O nas

Chrystusowiec to kapłan/brat zakonny dla Polonii Zagranicznej.

Dzisiejszy świat ma nam bardzo wiele do zaoferowania. Niezwykłe zdobycze techniki, olbrzymi wybór możliwości rozrywki i spędzania wolnego czasu, a także łatwość zdobywania informacji, w przekraczaniu granic czy też podróżowania – można dziś dotrzeć szybko, wygodnie i bezpiecznie w każdy zakątek świata. Wielu Polaków obecnie korzysta zwłaszcza z tych ostatnich dobrodziejstw i emigruje z Ojczyzny poszukując „lepszego życia".

Uważa się, że kilkanaście milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia żyje w różnych krajach na całym świecie. Nasze zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej sprawuje nad nimi duchową opiekę. Naśladując Chrystusa Miłosiernego jesteśmy posłani, wszędzie tam gdzie biją polskie serca, a więc niemal na wszystkie kontynenty świata.

Więcej informacji na stronie głównej Towarzystwa.

Założyciel Czcigodny Sługa Boży
August kard. Hlond

Współzałożyciel Sługa Boży
ks. Ignacy Posadzy TChr


Kto założył nasze Zgromadzenie?

Kwestia opieki duszpasterskiej nad Polakami mieszkającymi poza granicami kraju nurtowała wielu Pasterzy Polskiego Kościoła. Pilne potrzeby opieki nad emigracją polską dostrzegł w 30 latach XX jeden z najwybitniejszych hierarchów Kościoła w historii Polski, Czcigodny Sługa Boży August  kard.  Hlond. On to właśnie zdecydował się w 1932 r. przy pełnej aprobacie papieża Piusa XI na założenie nowego zgromadzenia zakonnego, którego organizację zlecił kapłanowi Archidiecezji Poznańskiej ks. Ignacemu Posadzemu. Ks. Posadzy jako pierwszy Przełożony Generalny od samego początku kształtował ducha kolejnych pokoleń chrystusowców pierwszego półwiecza istnienia Towarzystwa.

Gdzie pracujemy?

Dziś nasze zgromadzenie liczy około 500 członków, a nasi duszpasterze pracują w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szkocji, Hiszpanii, Francji, Holandii, Włoszech, Grecji, Islandii, Węgrzech, Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie.

Nasze zgromadzenie zakonne otacza opieka duszpasterską Rodaków mieszkających poza granicami kraju. Mamy również liczne parafie w Polsce. Nasi księża w swojej posłudze wspierani są przez braci zakonnych, którzy pełnią rozmaite funkcje.


Czym wyróżniają się chrystusowcy?

Szczególnie w Eucharystii i poprzez Eucharystię jednoczymy się z Chrystusem, ukazując jednocześnie całemu światu, że właśnie we Mszy Świętej w sposób szczególny jest obecny Ten, dla którego warto poświęcić swoje życie. Jak podają Ustawy Towarzystwa Eucharystia będąca źródłem naszego życia duchowego i zakonnego, jednoczy nas z Bogiem obecnym na wszystkich ołtarzach całego świata. Pragniemy, naśladować naszego Pana w sposób doskonały, głosić Chrystusa całym swoim życiem, wreszcie stać się autentycznymi i wiarygodnymi świadkami Zbawiciela.