Kongregacja Duszpasterzy Powołań w Warszawie

22 lutego 2024

Próba poznania i zrozumienia współczesnej młodzieży od strony psychicznej, socjologicznej i duchowej była głównym tematem Krajowej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań. Spotkanie odbyło się w domu rekolekcyjnym „Dobre Miejsce” w Warszawie w dniach 9-11 lutego br. Przewodniczył mu bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań.

Przez trzy dni blisko 140 referentek, promotorów i duszpasterzy powołań z diecezji i zgromadzeń żeńskich i męskich z całej Polski dzieliło się doświadczeniami z towarzyszenia młodym w rozeznawaniu i podejmowaniu życiowych powołań.

W części wykładowo-warsztatowej uczestnicy wysłuchali konferencji bp. Janusza Mastalskiego o lękach powołaniowych młodzieży oraz ks. prof. Zbigniewa Formelli SDB z Rzymu o współczesnym obrazie psychicznym i duchowym młodzieży w kontekście wyboru powołania.

O swojej działalności ewangelizacyjnej w mediach społecznościowych mówili do zebranych ks. Rafał Główczyński SDS (Ksiądz z osiedla) i ks. Sebastian Kosecki (Ksiądz z Tik Toka). Podsumowaniem spotkania był panel, w którym wzięli udział młodzi powołani, którzy dzielili się swoim doświadczeniem powołania oraz tym, co im pomogło, a co przeszkodziło w podjęciu decyzji o powołaniu.

Nad całością spotkania czuwał bp Andrzej Przybylski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań, wraz z Krajową Radą Duszpasterstwa Powołań. „Naszym zadaniem jest wspierać młodych jeszcze przed ich podjęciem formacji w seminariach i nowicjatach, nawet jeszcze przed rozeznaniem konkretnego powołania” – stwierdził bp Przybylski. „Dlatego wszyscy musimy w tym dziele posługiwać wspólnie, być razem wszędzie tam, gdzie są młodzi, aby im pomagać w dojrzałej odpowiedzi na pytanie o ich życiowe powołania. Choć wszyscy pytają nas o liczby, o przyczyny pustoszejących seminariów i nowicjatów, to naszym zadaniem jest być z młodymi, takimi, jakimi oni dziś są, pośród problemów, jakie ich dotykają. Bóg nie powołuje zdrowych i doskonałych, ale powołując uzdrawia, oczyszcza i sam wskazuje każdemu jego własną drogę” – podkreślił.

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem do tworzeniach w diecezjach ośrodków i zespołów duszpasterstwa powołań, do bycia z młodymi podczas ogólnopolskich spotkań dla młodzieży oraz mobilizacją do systematycznej i wytrwałej modlitwy o powołania.

Tekst i zdjęcia: Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań / BP KEP

W spotkaniu wziął udział duszpasterz powołań Towarzystwa Chrystusowego, ks. Sebastian Stawierej SChr, który jest członkiem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. Trzeba też dodać, że podczas tego wydarzenia tradycyjnie, (bo drugi raz to już tradycja), grupa uczestników Kongregacji udała się w sobotni wieczór na ewangelizację do restauracji jednej ze znanych sieci fastfoodowych w Warszawie. W tym roku ekipa liczyła 9 osób, a ewangelizacja była smaczna i zdecydowanie udana.