Maj – miesiąc kapłański w Towarzystwie Chrystusowym

31 maja 2024

Mija maj – miesiąc kapłański w Towarzystwie Chrystusowym: święcenia, rocznice i jubileusze. 21 maja przeżywaliśmy w Archikatedrze Poznańskiej święcenia diakonatu i prezbiteratu w naszym Zgromadzeniu. Nasi współbracia zostali kapłanami – ks. Aleksander Łakomy, ks. Mattew Pajor i ks. Bohdan Prysiazhnyi. Klerycy przyjęli święcenia diakonatu – dk. Piotr Gutsche, dk. Patryk Jaroszek, dk. Kamil Smyk i dk. Krystian Smykla. Niech Bóg prowadzi! Jesteśmy dumni i szczęśliwi. Polecamy ich Bogu w modlitwie!

Relacja ze święceń

W maju Chrystusowcy przeżywają także swoje rocznice i jubileusze kapłańskie. Szczególnie te 50-te czy 25-te. Wszystkim Kapłanom niech Pan Bóg błogosławi, obdarza wszelkimi łaskami i darami Ducha Świętego. Świętości i wytrwałości! Pamiętamy o modlitwie! Oremus pro invicem.

Nieustająco modlimy się też o powołania do Towarzystwa Chrystusowego, także w ramach akcji Sakrament za Powołanie, ofiarowując w intencji powołań do naszego Zgromadzenia przyjęcie Pana Jezusa w Komunii św., spowiedź lub uczestnictwo w Mszy św. Dziękujemy za modlitwy i prosimy o więcej! Pan Bóg sprzyja naszej wspólnej modlitwie, bo nasi Nowicjusze trwają w Mórkowie w pełnym składzie, a powoli gromadzi się już nowy Batalion na rok 2024/2025. Rozmowy dla kandydatów w dniach 2 lipca i 6 sierpnia. Bogu niech będą dzięki!