Nowicjat Towarzystwa Chrystusowego (prawie) skompletowany!

12 sierpnia 2023

Wiemy już na pewno, że 26 sierpnia Nowicjat Towarzystwa Chrystusowego w Mórkowie zapełni się przyjętymi kandydatami. Po rozmowach, które odbyły się w Poznaniu 5 sierpnia, do grona pięciu już przyjętych kandydatów z Polski, Niemiec i Brazylii dołączyło jeszcze trzech – z Hiszpanii, Holandii i Polski (archidiecezja przemyska). Inauguracja aspirandatu odbędzie się w Mórkowie podczas uroczystej Mszy św., którą będzie celebrował Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztof Olejnik. Dziękujemy wszystkim za wsparcie modlitewne i prosimy o jeszcze! Są kandydaci, którzy z przyczyn obiektywnych nie dotarli na rozmowy, ale brama nowicjatu pozostaje jeszcze otwarta. Panu Bogu niech będą dzięki za wszystko!