Spotkania ze studentami w ODA w Sercu w Szczecinie

29 listopada 2023

W środę, 22 listopada przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie duszpasterz powołań odbył dwa spotkania ze studentami Duszpasterstwa Akademickiego ODA w Sercu oraz Grupą Męską BMW (Braterstwo Męstwo Wiara). W ramach Tygodnia Wolontariatu, ks. Sebastian dzielił się ze studentami doświadczeniem zawodowym, uzyskanym przez wiele lat pracy w zakresie strategicznej promocji i marketingu – prowadząc w ODZIE spotkanie na temat: „Promocja NGO (jak prowadzić kampanię promocyjną w organizacji pozarządowej) na przykładzie Stowarzyszenia RAZEM”, które działa przy duszpasterstwie akademickim. Potem przewodniczył i powiedział homilię podczas Mszy akademickiej w Sanktuarium NSPJ, a po Mszy w kawiarence ODY spotkała się Grupa Męska BMW. Bardzo dziękuję ks. Marcinowi Stefanikowi SChr, duszpasterzowi akademickiemu, za zorganizowanie spotkania i braterskie przyjęcie.