Terminy rozmów z kandydatami

10 maja 2020

Spotkania dla kandydatów na kapłanów oraz braci zakonnych w 2020 roku odbędą się w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu przy ul. Panny Marii 4 w dniach 6 lipca 2020 r. (poniedziałek) oraz 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) od godz. 9:30.

Konieczny jest osobisty KONTAKT z osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie kandydatów.

Więcej informacji w zakładce: ZOSTAŃ CHRYSTUSOWCEM.