Wielkopostne rozeznawanie dla mężczyzn w Poznaniu Umultowie

20 marca 2024

W dniach 11-13 marca odbyły się trzydniowe rekolekcje dla mężczyzn w parafii św. Jadwigi Królowej w Poznaniu Umultowie. Miały formułę wieczorową – zaczynały się codziennie o godz. 19.30 Mszą św. z krótką nauką, a potem konferencją w salce parafialnej na temat narzędzi rozeznawania drogi życiowej. W rekolekcjach wzięło udział pięć osób.

Rekolekcje w tygodniu w formule wieczorowej Duszpasterz powołań prowadził już po raz drugi, poprzednio w ubiegłym roku w parafii NSPJ w Szczecinie, dla 11 mężczyzn rozeznających powołanie. Oprócz tego Duszpasterz powołań zaprasza na indywidualne rekolekcje rozeznawania, dostosowane do potrzeb i możliwości czasowych rekolektanta, z odwiedzinami w Nowicjacie Towarzystwa Chrystusowego w Mórkowie. W ubiegłym roku odbyły się dwie edycje takich rekolekcji dla trzech osób z zagranicy. Umawiać się z ks. Sebastianem można osobiście, dane kontaktowe na stronie www.powolania.chrystusowcy.pl/kontakt, po zapoznaniu się z kalendarzem wyjazdów Duszpasterza powołań, zamieszczanym i uaktualnianym na stronie głównej Duszpasterstwa Powołań. Serdecznie zapraszam!