Myśl Kardynała Augusta Hlonda

3 lutego 2020

Od dawna było chlubą księży, że umożliwiali dostęp do nauk wyższych i że serdecznym, ojcowskim ujęciemumieli wzbudzić w niejednym młodym sercu to głębokie przejęcie się ideą kapłaństwa, które zwykle jest wyraźnym znakiem powołania

Czcigodny Sługa Boży Kardynał August Hlond