Wielkopostne skupienie 2020

26 stycznia 2020

Wieki Post to wyjątkowy czas przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i pogłębienia osobistej relacji z Panem Bogiem. Dlatego warto dobrze go wykorzystać. Zapraszamy młodzież męską na Wielkopostne Skupienie, które odbędzie się w dniach 6 – 8 marca 2020 roku w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.

Będzie to weekend pełen modlitwy, ciszy, rozważania słowa Bożego i spotkań z Panem Jezusem w Eucharystii. 

Wiek: od ok. 16 lat
Koszt: 70 zł
Miejsce: ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań
Początek: 6 marca 2020 godz. 18:00
Koniec: 8 marca 2020 ok. godz. 13:00
Potrzebne: Pismo Święte i Różaniec
Osoby niepełnoletnie potrzebują pisemnej zgody rodzica.

Zgłoszenia do 18 lutego 2020 roku.

Zgłoszenia i informacje: www.powolania.chrystusowcy.pl oraz tel.: +48 503 927 092.

  Zapisz się na Wielkopostne skupienie 2020

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Jako administrator uprzejmie informujemy, iż:
  1. Do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz korzystać z adresu mailowego powolania@chrystusowcy.pl lub adresu korespondencyjnego.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Tobie udziału w organizowanych wydarzeniach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) z Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z RODO.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 6 lat. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po cofnięciu przez Ciebie zgody.
  5. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Ze względów organizacyjnych nie przewidujemy zwrotu dobrowolnie złożonej ofiary.