Modlitwa o nowe powołania

8 grudnia 2019

Prosimy Cię Panie, poślij, robotników na Twoje żniwo, aby zawsze zachowywano przykazania Twojego Jednorodzonego Syna i wszędzie odnawiano Jego ofiarę. Prosimy Cię Panie, wejrzyj łaskawie na modlitwy nasze i spraw, aby coraz liczniejsi byli szafarze Twoich tajemnic i zawsze trwali w Twojej miłości. Spraw, prosimy Cię, Panie, aby łaska., o którą prosimy, dodała nam siły i aby wybrani przez Ciebie słudzy odkupienia z czystym sercem służyli Twojej nieskończonej miłości. Przez Chrystusa, Pan naszego. Amen.