Czcigodny Sługa Boży Kardynał August Hlond

28 marca 2020
Czcigodny Sługa Boży Kardynał August Hlond powiedział: [+]

2020.03.06-08 – Oddaj głos Bogu

8 marca 2020
Dobiegło końca wielkopostne skupienie dla młodzieży męskiej w Poznaniu. Te niezwykłe rekolekcje rozpoczęły się wieczorem w pierwszy piątek marca, wieczorem. Po kolacji miała miejsce droga krzyżowa w parku przy Domu […] [+]

2020.04.25-26 – Kongres LSO PMK Aulny sous Bois

7 lutego 2020
W ostatni weekend kwietnia odbędzie się Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza dla ministrantów i lektorów z parafii chrystusowców we Francji. Hasło spotkania: „Eucharystia źródło mojego życia” w Polskiej Misji Katolickiej Aulny […] [+]

Myśl Kardynała Augusta Hlonda

3 lutego 2020
„Od dawna było chlubą księży, że umożliwiali dostęp do nauk wyższych i że serdecznym, ojcowskim ujęciemumieli wzbudzić w niejednym młodym sercu to głębokie przejęcie się ideą kapłaństwa, które zwykle jest wyraźnym […] [+]
© 2017 Chrystusowcy – Duszpasterstwo Powołań
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań
Wdrożenie: Solmedia.pl