Jubileuszowa Góra Tabor 2023 – podsumowania i podziękowania!

5 lipca 2023

W dniach 26-30 czerwca w Mórkowie odbyła się Jubileuszowa GÓRA TABOR! Tworzyliśmy tam nową historię, podkreślając tradycję i doświadczenia poprzednich lat. Warto ją krótko podsumować i podziękować wszystkim uczestnikom. W tym roku było nas prawie 200 osób!

Tegoroczną Górę Tabor zaczęliśmy i kończyliśmy spotkaniem z Jezusem Chrystusem, naszym Przyjacielem, w Najświętszym Sakramencie. Poniedziałkowa Msza św. i Adoracja odbyła się w kaplicy nowicjackiej, ponieważ rozpętała się burza nad Mórkowem. W niczym nam to nie przeszkodziło. Dziękujemy Scholi i ks. Łukaszowi za poniedziałkowe uwielbienie! W piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu była na rozesłanie, połączona z indywidualnym błogosławieństwem każdego z uczestników. Jezus Chrystus prowadził nas przez cały czas spotkania na Górze Tabor. Hasłem tegorocznej Góry Tabor były słowa: Nazwałem Was przyjaciółmi (J 15,15). Takie same hasło miała Jubileuszowa 10. Góra Tabor. Nie wiedzieliśmy tego wcześniej.

– W spotkaniu wzięło udział 154 uczestników z 13 parafii: Najświętszego Serca Pana Jezusa ze Szczecina (30 osób), św. Józefa w Stargardzie (28), św. Ottona w Pyrzycach (20), z Poznania Umultowa, Goleniowa, Chociwla, Szczecina Zdrojów, Dobrzan, Brojc, Chrystusa Króla ze Stargardu oraz młodzież z Warszawy z Siostrami Misjonarkami Chrystusa Króla, z Leszna z ks. Pawłem oraz z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie (14 osób) z ks. Marcinem Sękiem i Siostrą Anią. Bardzo dziękuję wszystkim Duszpasterzom, Siostrom i młodzieży, która przyjechała.
– W spotkaniu wzięło udział 15 księży, dwóch diakonów, jeden kleryk, pięć Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla oraz Siostra Urszulanka z Kamieńca Podolskiego. Podczas spotkania odwiedzał nas kilkakrotnie Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztof Olejnik, który w piątek sprawował podsumowującą taborową Eucharystię i wygłosił homilię. Bardzo dziękujemy!
– Nie zabrakło też trzech przedstawicieli SFM Emaus z Niemiec, z ks. Prowincjałem Bogdanem Renuszem, który przewodniczył Eucharystii w środę, wygłosił homilię, a w środowy wieczór podzielił się z nami świadectwem działania i formowania polonijnej młodzieży w ramach Spotkań Formacyjnych Młodych EMAUS z niemieckiej Concordii. Bardzo dziękujemy za obecność i świadectwo wiary.
– Dziękuję diakonom Bogdanowi i Olkowi oraz diakonowi in spe Mateuszowi za przygotowanie liturgii, opiekę nad kaplicą i pomoc organizacyjną.
– Dziękuję Księżom odpowiedzialnym za strefy i zadania: ks. Krzysztof – pielgrzymka, ks. Roman – sport, ks. Michał – sklepik i strefa chillout, ks. Łukasz – schola. Słowa uznania dla młodzieży, która pracowała przy tych strefach. Szczególne podziękowania dla Iwonki i całej superscholi!
– Podziękowania dla s. Angeliki Mrówki MChr i młodzieży z Liceum Katolickiego w Szczecinie za brawurową organizację i poprowadzenie gry terenowej. Wszystkim Siostrom Misjonarkom – za pomoc i wsparcie, pomysły i ich realizację, prowadzenie modlitw i tańców, także za kwiaty przy ołtarzu, udział w warsztatach, wiele serca i życzliwości.
– Tegoroczną Górę Tabor prowadziło 11 wolontariuszy, którzy spotykali się już od jesieni 2022 r. To nasza wspaniała młodzież z Pyrzyc, Dobrzan, Stargardu, Szczecina i Chociwla. Szczególne podziękowania dla Patryków! Niech Wam wszystkim Bóg wynagrodzi!
– Serdecznie dziękuję Krzysztofowi Pruskiemu za robienie zdjęć, nagrywanie filmów, drona i obsługę medialną. I oczywiście Liskowi, który nie mógł spać, więc wrzucał relacje.
– Przez cały czas Góry Tabor był z nami Roman Zięba, przyjaciel, pielgrzym, pisarz ikon, który opowiedział o swojej drodze do Boga, wprowadził nas w świat pisania ikon oraz wraz z młodzieżą taborową napisał ikonę Przemienienia na ścianie mórkowskiego Domu. Dziękujemy za wszystko!
– Dziękujemy Panu Rafałowi i Pani Boguni za pyszne jedzenie; Patrykowi i p. Arturowi za obsługę nagłośnienia i oświetlenia.

– Dziękujemy Superiorowi Domu w Mórkowie, ks. Zbigniewowi Reguckiemu za nieocenioną pomoc organizacyjną, uczestnictwo, sprawowanie Eucharystii w Górce Duchownej i wygłoszenie słowa oraz gawędę o Górze Tabor w środowy wieczór SFM. Dziękujemy za ogrom pracy organizacyjnej ks. Markowi, br. Łukaszowi i Mamie.
– Z radością powitaliśmy na Mszy św. piątkowej ks. Proboszcza z Mórkowa, Jarosława Foltyniewicza, któremu dziękujemy za obecność, wsparcie duchowe i techniczne przy nagłośnieniu pielgrzymki do Górki Duchownej. Dziękujemy też ks. Proboszczowi Przemysławowi Wilkowi z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z Górki Duchownej.
– Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom Mórkowa i Lipna, którzy nas wspierali, odwiedzili i pomogli w organizacji spotkania, a szczególnie Pani Sołtys Mórkowa Ewie Koniecznej, Państwu Różyckim, Pani Dorocie Małej, Panu Zenkowi, Piekarni w Wilkowicach, pewnej firmie z Włoszakowic oraz innym naszym Dobrodziejom i Przyjaciołom! Dobrze, że jesteście!
– Bardzo dziękujemy Gościom Specjalnym Góry Tabor: Pani Marcie Przybyle, która wygłosiła dwie fantastyczne konferencje, bardzo poruszając młodzież oraz ks. Maciejowi Czaczykowi i Muzykom z jego zespołu za rewelacyjny, energetyczny koncert w czwartkowy wieczór! Ks. Maciej przewodniczył też czwartkowej taborowej Eucharystii i powiedział do nas słowo. Dziękujemy!

Szczególne podziękowania dla Wszystkich Duszpasterzy młodzieży z naszych parafii, którzy dopomogli swojej młodzieży solidnie formować się przez ten pierwszy rok podczas cyklicznych Spotkań Formacyjnych Młodych GÓRA TABOR w Klępinie 2022, Pyrzycach 2022, Dobrzanach 2023 i Brojcach 2023. Podziękowania na ręce ks. Romana Melnyka, koordynatora i organizatora tych spotkań. Podziękowania także dla wielkiego nieobecnego w Mórkowie, ks. Roberta Ozimkiewicza z Władysławowa za SFM Barka i tamtejsze duszpasterstwo młodzieży. W przyszłym roku liczymy, że będziemy razem na finale w Mórkowie. Podobnie dziękujemy i pozdrawiamy ks. Witalija Melnyka z Francji, koordynatora SFM Kana w Paryżu, za ogrom wykonanej pracy z młodzieżą. Spotkanie w Mórkowie to finał spotkań z całej Europy, gdzie podsumowujemy cały rok i nakreślamy kierunek formacji na następny. Duszpasterz powołań mówił w poniedziałkowej homilii o zakończonym pierwszym roku formacji, która skupiała się wokół zagadnień rozeznawania powołania. Na przyszły rok zajmiemy się rozpoznawaniem Bożych odpowiedzi na zagrożenia wiary i moralności wśród dzisiejszej młodzieży. Bogu dziękujemy za pierwszy w historii Wieczór SFM, gdzie prezentowaliśmy historię Góry Tabor, SFM Emaus, SFM Kana, SFM Barka i nasze polskie działania w ramach nowej SFM Góra Tabor. Dziękuję szczególnie Leonowi za świadectwo.

Dziękuję Sponsorom – Wydawnictwu Hlondianum oraz Fundacji im. Kardynała Augusta Hlonda! Bez Was byłoby to niemożliwe.
Na koniec – niech Pan Bóg błogosławi Wszystkim, którzy przez 20 lat włożyli pracę, serce i różnorakie wsparcie w organizację Góry Tabor! Niektórych z Was uda nam się uhonorować, wszystkich niech obdarzy Pan Bóg miłością, pokojem i potrzebnymi darami. Szczęść Boże! Oremus pro invicem!